Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Προσωπική Ανάπτυξη
Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα στήριξης
για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες (φοιτητές σπουδαστές)
Γνωσιακές εφαρμογές και τεχνικές χαλάρωσης κατά του άγχους,
των φοβιών και της κατάθλιψης για παιδιά και ενήλικες.
Συμβουλευτική για οικογένειες ή για ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων και Διεπαγγελματική Συμβουλευτική.
Πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος.